ภาษา และ วัฒนธรรม โดย... นิฟาริด

Title Created Date Hits
Singapore 4 19 April 2013 705
Singapore 3 19 April 2013 549
Singapore 2 19 April 2013 536
Singapore 1 19 April 2013 552
Thai-Malaysian 2 19 December 2012 673
เกร็ดภาษา ๔ 09 December 2012 718
คำขยาย ๒ 08 December 2012 711
เกร็ดภาษา ๓ 03 December 2012 770
เกร็ดภาษา ๒ 27 November 2012 643
นี่และนั่น 21 November 2012 785
๖ พันคน 15 November 2012 654
เกร็ดภาษา 15 November 2012 678
มี-ไม่มี 10 November 2012 701
ลักษณะนาม 10 November 2012 2034
การนับ 10 November 2012 760
Brunei 10 November 2012 635
Bahasa Malaysia 2 10 November 2012 1149
Bahasa Malaysia 1 10 November 2012 957
Darussalam 10 November 2012 1116