Image

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 (English Camp 2020)
รายละเอียดการรับสมัครและเงื่อนไข

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 2254 หรือ 074-282254 หรือ faisol.b@psu.ac.th
  •  หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน แต่สามารถโอนสิทธิ์การสมัครให้ผู้อื่นได้ (ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงไซต์เสื้อ)
  • นักศึกษาต้องส่งคำอนุญาตผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย (ดังปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนโครงการฯมีสิทธิ์ที่จะลงโทษนักศึกษาตามระเบียบ

ช่องทางการโอนเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพานิชย์
เลขบัญชี 565-455889-5
ชื่อบัญชี PSU International Affairs